CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐẠI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 52, Thôn Lạc Xuân 1, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Mã số thuế: 5801 332 366

Điện thọai: 0947 633 891

Email: ncdaibinhduong@gmail.com

Website: www.daibinhduong.com