Đại Bình Dương

Tương Cà 2kg ĐBD là sản phẩm xuất phát từ những trái cà chua tươi, được chọn lựa cẩn thận để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Tương cà Đại Bình Dương với chất tương mịn dễ dàng pha trộn vào các món ăn cùng vị ngọt chua và cay nhẹ tinh tế. Sản phẩm […]

Tương Cà 5kg ĐBD là sản phẩm xuất phát từ những trái cà chua tươi, được chọn lựa cẩn thận để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Chất tương mịn dễ dàng pha trộn vào các món ăn cùng vị ngọt chua và cay nhẹ tinh tế. Tương cà với dung tích lớn nhằm đáp […]

Tương Cà 850g ĐBD là sản phẩm xuất phát từ những trái cà chua tươi, được chọn lựa cẩn thận để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Tương cà Đại Bình Dương với chất tương mịn dễ dàng pha trộn vào các món ăn cùng vị chua và ngọt nhẹ tinh tế. Sản phẩm đóng […]

Tương Ớt 210g ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình. Với chất tương mịn, tương ớt […]

Tương Ớt 480g ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình. Với chất tương mịn, tương ớt […]

Tương Ớt 700g ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình. Với chất tương mịn, tương ớt […]

Tương Ớt 850g ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình. Với chất tương mịn, tương ớt […]

Tương Ớt 900g ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình. Với chất tương mịn, tương ớt […]

Tương Ớt 2kg ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình. Với chất tương mịn, sản phẩm […]

CBCL Tương Ớt Đại Bình Dương Tương Ớt 5kg Pet ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình […]

Tên sản phẩm : Tương Ớt 5KG Dẹp BD Khối lượng tịnh : 5 KG Đóng Gói Thùng:  05 Can / Thùng Loại đóng gói: Can nhựa

Tương Ớt 5kg Dẹp ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình. Với chất tương mịn, sản […]

Tương Ớt 4,3kg Dẹp ĐBD là sản phẩm được sản xuất từ những hạt ớt tươi ngon và những tép tỏi tươi nguyên chất, mang đến hương vị thơm cay, trạng thái màu sắc tự nhiên của ớt, tỏi và luôn đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình. Với chất tương mịn, sản […]

Tên sản phẩm : CHAO DỨA 170G Khối lượng tịnh : 170G Đóng Gói Thùng:  40 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : CHAO DỨA TRUNG 370G Khối lượng tịnh : 370G Đóng Gói Thùng:  24 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : CHAO DỨA 750G Khối lượng tịnh : 750G Đóng Gói Thùng:  12 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa